UAB „Medkirta „perka mišką su žeme ir biržes išsikirtimui visoje Lietuvoe.