Ruošiu miškotvarkos projektus Rytų Lietuvoje. Iki 5 ha valdos kaina 250 €, didesnėm valdom +20 €/ha.

Tai pat rėžiu biržes pagrindiniams ir tarpiniams kirtimams; atstatau valdos ribas- tiek po preliminarių matavimų pagal abrisą, tiek po geodezinių matavimų pagal koordinates.