Teikiame įvairias miškininkystės paslaugas, susijusias su miško tvarkymu ir paruošimu kirtimams. Paslaugas apima: vidinės miškotvarkos projektų rengimas, biržių atrėžimas, kirstinų medžių ženklinimas, valdos ribinių linijų nužymėjimas, preliminarus miško vertinimas, medynų tūrio nustatymas, medienos matavimas, miško įveisimo projektų rengimas, kraštovaizdžio tvarkymo projektų rengimas, konsultavimas. Perkame miškus su žeme arba statų mišką išsikirtimui.