Atliekame šias paslaugas:

  • Miškotvarkos projektai;
  • Miško įveisimo projektai;
  • Biržių rėžimas;
  • Tūrio nustatymas;
  • Miško sodinimas/įveisimas;
  • Jaunuolynų ugdymas;
  • Žolės šienavimas;
  • Kiti miško priežiūros darbai…

Dirbame pagal miško kirtimų taisykles, FSC standartą ir individualius užsakovo poreikius. Darbus atliekame visoje Lietuvoje.