Parduodama 10 „Lietuvos geležinkelių“ medienos sandėlių Klaipėdos rajone

Bendras medienos tūris: 694.15 m3;

Atlikti medienos ištisiniai matavimai;

Nurodyta kaina be PVM.

Vadovaujantis Darboviečių įrengimo bendraisiais nuostatais (Žin., 1998-05-13, Nr. 44-1224), Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatais (Žin., 2008-01-24, Nr. 10-362), Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje DT 5-00 (Žin., 2001-01-10, Nr. 3-74) bei atsižvelgiant į geležinkelio ypatumus, prieš darbų pradžią Rangovas (Pirkėjas) iš Užsakovo turi gauti aktą-leidimą darbams.

Rangovo darbuotojai, dirbantys geležinkelių kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, turi būti supažindinti su darbo geležinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti tokio pobūdžio darbui teisės aktų nustatyta tvarka.

Šio aukciono laimėtojui suteiksime papildomas 30 kalendorinių dienų sandėlių išsivežimui.

MEDIENOS TŪRIŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖ IR SORTIMENTŲ SKERSMUO:  https://goo.gl/thqw2S

NUORODA Į APVALIOSIOS MEDIENOS PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTĮ:  https://drive.google.com/file/d/1Q9lhOoFVLcb7GwBxkzsld1pqTtYcFOdh/view?usp=sharing

MIŠKO SANDĖLIAI IR MEDIENOS SORTIMENTAI LENTELĖJE: https://drive.google.com/file/d/1PxKIOC1hHCgoxGCRklpkxAjdhnyplwl8/view?usp=sharing

VISŲ SANDĖLIŲ NUORODA Į GOOGLEMAPS.LT:  https://drive.google.com/open?id=1QxiI__xOGrz4omhTd2-wmar9WM1FLPWB&usp=sharing

Medienos sandėlis Nr. 5

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=326597;6169682;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=326716,6169669&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Kirtimo atliekos  –  15.75 m3

Viso: 15.75 m3

 Medienos sandėlis Nr. 6

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=326486;6170054;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=326540,6170018&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Malkinė mediena – 65.26 m3

Beržas – 3 m 10.67 m3

Drebulė – 4,8 m – 1.31 m3

Viso: 77.24 m3

Medienos sandėlis Nr. 11

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=328375;6165271;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=328465,6165206&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Kirtimo atliekos: 109.08 m3

Malkinė mediena – 108.25 m3

Viso: 217.33 m3

Medienos sandėlis Nr. 12

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=334174;6158954;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=334154,6158968&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Malkinė mediena – 1.60 m3

Viso: 1.60 m3

Medienos sandėlis Nr. 13

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=328418;6165244;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=328536,6165231&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Kirtimo atliekos: 81.33 m3

Malkinė mediena – 67.72 m3

Viso: 149.05 m3

Medienos sandėlis Nr. 14

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=335860;6157562;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=335840,6157556&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Malkinė mediena – 26.44 m3

Viso: 26.44 m3

Medienos sandėlis Nr. 19

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=336342;6156671;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=336350,6156634&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Kirtimo atliekos – 36 m3

Malkinė mediena – 38.64 m3

Viso: 74.64 m3

Medienos sandėlis Nr. 20

Nuoroda į maps.lt :  http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=329293;6163030;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=329342,6163006&z=1000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Malkinė mediena – 2.66 m3

Viso: 2.66 m3

Medienos sandėlis Nr. 25

Nuoroda į maps.lt :   http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=335841;6157656;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=335923,6157672&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Spygliuočių kirtimo atliekos – 23.52 m3

Lapuočių kirtimo atliekos – 15.12 m3

Malkinė mediena – 33.49 m3

Drebulė – 2,4 m. 0.54 m3

Drebulė – 4,8 m. 2.15 m3

Eglė – 6,0 m. – 6.63 m3

Eglė – 4,8 m.0.25 m3

Viso: 81.70 m3

Medienos sandėlis Nr. 33

Nuoroda į maps.lt : http://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=320032;6187654;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=320136,6187633&z=2000&lrs=orthophoto,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

Malkinė mediena – 42.29 m3

Beržas – 3,2 m  1.51 m3

Beržas – 2,4 m  3.94 m3

Viso: 47.74 m3

Daugiau informacijos suteiks: Tadas Palaima,  tel. 865571147, el. paštas tadas@miskoaukcionas.lt

Kreipdamiesi dėl parduodamo objekto nurodykite jo ID 97774