Žemės ūkio ministerija primena, kad  iki gegužės 31 d. dar galima pateikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 243 329 Eur paramos lėšų, didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 100 tūkst. Eur. Informacija apie sprendimą skirti paramą rasite čia: https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-2014-2020-m-programa/priemones/8-priemone-investicijos-i-misko-plotu-pletra-ir-misku-gyvybingumo-gerinima

Į paramą gali pretenduoti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Pagal priemonės veiklos sritį remiama veikla:

  • Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas.
  • Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.
  • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklas) investicijos, rengimas ar tikslinimas.

Priemonės įgyvendinimo taisykles rasite čia: http://www.infolex.lt/ta/338561